скрыть меню

Про проведення IV з’їзду спеціалістів медицини невідкладних станів та медицини катастроф

страницы: 52-55

31 березня – 1 квітня 2016 року у Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика відбувся IV з’їзд спеціалістів медицини невідкладних станів та медицини катастроф відповідно до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій МОЗ та НАМН України на 2016 рік.

OINS16_259_5255_r1-300x186.jpg

 

Голова оргкомітету – ректор НМАПО імені П.Л. Шупика, академік НАМН України, професор Вороненко Ю.В.; співголови: професор Зозуля І.С., професор Рощін Г.Г., Вершигора А.В. і Ткаченко О.А.

З’їзд відкрив ректор НМАПО імені П.Л. Шупика, академік НАМН України, професор Вороненко Ю.В. Він зауважив, що перед фахівцями екстреної медичної допомоги повсякчас постають нові завдання, нові виклики відповідно до Закону України «Про екстрену медичну допомогу». Це – і розроблення та впровадження уніфікованих та локальних протоколів надання невідкладної медичної допомоги, і питання, пов’язані з підготовкою медичних кадрів, оцінки якості надання медичної допомоги. Ректор зазначив також про вагомий внесок у справу розвитку системи екстреної медичної допомоги України кафедри медицини невідкладних станів НМАПО імені П.Л. Шупика МОЗ України, яку очолює професор Зозуля Іван Савович – заслужений діяч науки і техніки України.

OINS16_259_5255_r2-300x208.jpg

 

З привітанням та програмною доповіддю «Першочергові завдання удосконалення екстреної медичної допомоги в Україні та міжнародний досвід розвитку сучасної екстреної медичної допомоги» виступила заступник Департаменту, начальник відділу екстремальної медицини Тімошенко Т.В., яка відзначила, що екстрена медична допомога та медицина катастроф є пріоритетом в розвитку галузі охорони здоров’я України, оскільки від якості роботи цієї ланки залежать людські життя. Вона зупинилася на основ­них напрямках розвитку екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, таких як фінансування, функціональне медичне управління системою шляхом запровадження єдиних уніфікованих протоколів, стандартів на автомобілі, реорганізації диспетчерської служби. Тімошенко Т.В. провела нараду головних спеціалістів, директорів Центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, завідувачів кафедр.

OINS16_259_5255_r3-300x205.jpg

 

Мороз Е.Д. і Близнюк М.Д. (ДЗ «Український науково-практичній центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України») представили аналіз роботи системи екстреної медичної допомоги України в 2015 році та порушили питання щодо удосконалення, розвитку, запровадження та підвищення якості і ефективності ЕМД у майбутньому.

На з’їзді було зроблено 42 доповіді провідними науковцями України.

У роботі з’їзду в перший день взяло участь 389 делегатів і гостей, на другий день – 371 учасник.

Відбувся звіт Президента ВГО «Всеукраїнська асоціація працівників швидкої, невідкладної медичної допомоги та медицини катастроф» професора Зозулі І.С. Відбулися вибори нових керівних органів Асоціації. Президентом обрано Рогова Анатолія Володимировича.

У рамках з’їзду відбулися 3 наукові симпозіуми: «Невідкладні стани в клінічній практиці», «Особливості надання медичної допомоги в зоні АТО», «Невідкладна допомога в кардіологічній практиці» та майстер-класи.

Прийнято Устав Асоціації в новій редакції і резолюцію з’їзду.

Від оргкомітету IV з’їзду спеціалістів медицини невідкладних станів та медицини катастроф завідувач кафедри медицини невідкладних станів НМАПО імені П.Л. Шупика професор І.С. Зозуля

РЕЗОЛЮЦІЯ IV з’їзду спеціалістів медицини невідкладних станів та медицини катастроф

31 березня – 1 квітня 2016 року

Учасники з’їзду заслухали виступи за напрямами:

 • аналіз роботи системи екстреної медичної допомоги в Україні в 2015 році;
 • міжнародний досвід розвитку сучасної екстреної медичної допомоги;
 • першочергові завдання удосконалення екстреної медичної допомоги в Україні;
 • тактико-стратегічна доктрина з медицини невідкладних станів в Україні;
 • зміни в стандартах надання екстреної медичної допомоги.

Обговоривши коло важливих питань, було звернуто увагу на кілька ключових проблем. По-перше, слід вказати на вкрай незадовільну ситуацію з кадровим забезпеченням як лікарями, так і середнім медичним персоналом. Ситуація характеризується не тільки браком фізичних осіб, а й рівнем якості надання екстреної медичної допомоги на догоспітальному етапі. По-друге, матеріально-технічна база центрів екстреної медичної допомоги потребує суттєвого покращення та модернізації. По-третє, повна соціальна незахищеність працівників системи екстреної медичної допомоги.

Розуміючи складнощі реформи екстреної медичної допомоги, відчуваючи відповідальність перед суспільством за стан надання екстреної медичної допомоги в нашій державі, делегати 4-го з’їзду спеціалістів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф підтримують доцільність її завершення.

Пропонують:

1. Президенту України:
 • внести в перелік загальнодержавних професійних свят День працівника екстреної (швидкої) медичної допомоги та медицини катастроф (1 неділя липня щорічно).
2. Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України:
 • забезпечити фінансування служби екстреної медичної допомоги відповідно до потреби;
 • внести зміни до Закону України «Про екстрену медичну допомогу», де чітко визначити статус станцій швидкої медичної допомоги;
 • законодавчо закріпити пріоритетність інвестування з бюджетів усіх рівнів у розвиток мережі підрозділів Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф;
 • законодавчо визначити норматив бригад екстреної медичної допомоги з розрахунку не менше ніж 1 бригада на 10 000 населення;
 • внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 27 березня 2013 року №199 «Деякі питання оплати праці медичних працівників системи екстреної медичної допомоги», а саме абзац 2 розділу 1 викласти в такій редакції: працівникам системи екстреної медичної допомоги забезпечити надбавку за особливий характер праці у розмірі 20% посадового окладу (з підвищеннями), надбавку за особливі умови праці у розмірі 20% посадового окладу (з підвищеннями), матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань у розмірі одного посадового окладу на рік. Зазначені надбавки виплачувати працівникам щомісяця за фактично відпрацьований час за основним місцем роботи, а також тим, що працюють за сумісництвом. Виплата цієї надбавки є обов’язковою;
 • внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 21.11.№1119 «Про норматив прибуття бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги на місце події», а саме пункт 2 викласти в такій редакції: бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги прибувають на місце події у найкоротший термін часу.
3. Міністерству охорони здоров’я:
 • вжити дієвих заходів щодо приведення відповідно до чинних нормативно-правових документів оперативно-диспетчерські служби Центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф;
 • внести зміни до програми підготовки фельд­шерів у медичних навчальних закладах 1-2 рівня акредитації в аспекті дотримання стандартів надання екстреної медичної допомоги;
 • внести зміни до наказу МОЗ України № 833 від19.11.2009 р. «Про удосконалення системи підготовки з надання першої невідкладної допомоги» в аспекті переміщення постраждалих і використання автоматичного дефібрилятора;
 • здійснити моніторинг виконання наказу МОЗ України № 370 від 01.06.2009 р. «Про єдину систему надання екстреної медичної допомоги»;
 • завершити розробку державних уніфікованих клінічних протоколів із надання екстреної медичної допомоги з обов’язковим залученням фахівців кафедр медицини невідкладних станів та медицини катастроф;
 • першочергово розробити уніфікований клінічний протокол із надання екстреної медичної допомоги хворим із психічною та наркологічною паталогіями для бригад екстреної медичної допомоги;
 • організувати навчання медичних і немедичних працівників із курсу військово-тактичної медицини;
 • забезпечити участь фахівців медицини невідкладних станів та медицини катастроф у міжнародних сертифікованих курсах із надання екстреної медичної допомоги пораненим;
 • розробити Типове положення по взаємодії служб 101, 102, 103 і затвердити у відповідних міністерствах;
 • разом із Міністерством освіти і науки України створити наукову спеціальність з медицини невідкладних станів, відкрити аспірантуру, докторантуру і спеціалізовану вчену раду;
 • зміцнити структуру в системі МОЗ України, яка відповідає за розвиток та удосконалення служби екстреної медичної допомоги та медицини катастроф;
 • вжити дієвих заходів із забезпечення бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги сучасним радіозв’язком.
4. Обласним державним адміністраціям та Київській міській державній адміністрації:
 • забезпечити фінансування служби екстреної медичної допомоги відповідно до потреби;
 • привести організайно-штатну структуру центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф відповідно до затверджених нормативів;
 • вжити дієвих заходів із покращення матеріально-технічної бази структурних підрозділів Центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф;
 • укомплектувати центри ЕМД та МК спеціальними санітарними автомобілями до чинних нормативів;
 • забезпечити працівників екстреної медичної допомоги форменим одягом;
 • забезпечити молодих фахівців із медицини невідкладних станів службовим житлом.
5. Кафедрам медицини невідкладних станів:
 • забезпечити проведення практичних занять для лікарів-інтернів та лікарів-слухачів за фахом МНС із використанням медичної апаратури, яка використовується бригадами екстреної медичної допомоги;
 • внести зміни до програми та робочі плани підготовки лікарів-інтернів;
 • розробити програму та робочі плани навчання в резидентурі лікарів медицини невідкладних станів;
 • брати активну участь у розробці державних уніфікованих клінічних протоколів із надання екстреної медичної допомоги.

Від оргкомітету
IV з’їзду спеціалістів медицини невідкладних станів та медицини катастроф завідувач кафедри медицини невідкладних станів
НМАПО імені П.Л. Шупика
професор І.С. Зозуля

ПОГОДЖЕНО
проректор із наукової роботи
НМАПО імені П.Л. Шупика
професор Н.О. Савичук

 

Наш журнал
в соцсетях:

Выпуски за 2016 Год

Содержание выпуска 6 (63), 2016

 1. Ю.О. Площенко, Д.М. Станін, В.В. Халімончик

 2. Д.О. Дзюба, О.А. Галушко

 3. С.М. Недашківський, О.А. Галушко

 4. С.І. Бабак, О.Ю. Хоменко, М.А. Гордєєва та ін.

 5. С.М. Недашківський, О.А. Галушко

 6. С.М. Дроговоз, С.Ю. Штрыголь, М.В. Зупанец и др.

Содержание выпуска 5 (62), 2016

 1. Н.І. Іскра, В.П. Печиборщ, В.Ю. Кузьмін та ін.

 2. Н.І. Іскра, В.П. Печиборщ, М.М. Михайловський та ін.

 3. С.М. Недашківській, О.А. Галушко

 4. С.І. Бабак, С.О. Третьяченко, О.О. Кобець та ін.

 5. Д.О. Дзюба, О.А. Галушко

 6. С.М. Недашківській, О.А. Галушко

Содержание выпуска 3-4 (60-61), 2016

 1. И.С. Зозуля, Т.И. Ганджа, А.О. Супрун и др.

 2. Д.О. Дзюба, О.А. Галушко

 3. С.М. Недашківський, О.А. Галушко, П.Л. Шупика

 4. А.Э. Доморацкий, В.О. Крылюк, А.И. Павленко и др.

 5. Т.А. Соломенцева

 6. Е.Ю. Фролова-Романюк

 7. К.О. Просоленко, В.І. Молодан, С.А. Супрун та ін.

Содержание выпуска 1 (57), 2016

 1. И.С. Зозуля, Т.И. Ганджа, А.О. Супрун и др.

 2. С.М. Недашківський, С.І. Бабак, Д.О. Дзюба та ін.

 3. О.А. Голубовська, В.В. Юрків, С.П. Дяченко та ін.

 4. Ю.О. Площенко, Д.М. Станін

 5. О.А. Галушко, В.В. Тещук, П.Л. Шупика

 6. С.М. Стаднік

 7. С.В. Крилов, С.М. Недашківський, О.А. Галушко та ін.

Другие проекты издательского дома «Здоровье Украины»