Практична реалізація наказу МОЗ України від 01.06.2009 року №370 «Про єдину систему надання екстреної медичної допомоги» та «Правил виклику бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги»

І.С. Зозуля, А.І. Зозуля, П.Ф. Набухотний, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ
Відповідно до наказу МОЗ України від 01.06.2009 р. №370 екстрена (невідкладна, швидка) медична допомога на території України поза межами лікувально-профілактичних закладів надається цілодобово дорослому і дитячому населенню бригадами екстреної (швидкої) медичної допомоги (далі — бригада).
Виклик бригади здійснюється з будь-якого телефону шляхом набору номера 103 (112) або при особистому зверненні громадян до підрозділу екстреної (швидкої) медичної допомоги. Бригада може бути викликана у таких випадках: втрата свідомості; судоми, раптовий розлад дихання; раптова поява болю в грудній клітці, гострого болю в черевній порожнині та поперековому відділі; раптова поява головного болю, що супроводжується запамороченням або нудотою; порушення мовлення, слабкість у кінцівках, що виникли раптово; гіпер- або гіпоглікемічна кома; гіпертермічний синдром; зовнішня кровотеча, блювота кров’ю; ознаки гострого отруєння; порушення перебігу вагітності (передчасні пологи, кровотеча тощо); анафілактична реакція, спричинена різними чинниками, в тому числі комахами; укуси змій; укуси тварин; усі види травм; нещасні випадки; тепловий удар; переохолодження; асфіксія всіх видів (утоплення, потрапляння сторонніх тіл у дихальні шляхи, удушення); наслідки злочинного нападу; інші стани, які загрожують життю.
Особи, які викликають бригаду, повинні відповісти на всі запитання диспетчера, який приймає виклик (район, населений пункт, вулиця, номер будинку, квартири, поверх, код і номер під’їзду), інколи уточнити шляхи під’їзду. Хворий (або особа, що викликає бригаду) повинен назвати прізвище, стать, вік хворого або потерпілого, описати скарги хворого або потерпілого. Родичі чи близькі мають сприяти у транспортуванні хворого до санітарного транспорту. У разі госпіталізації до лікувально-профілактичного закладу хворому або потерпілому бажано мати при собі документ, який засвідчує його особу.
Рішення щодо екстреного транспортування хворих і потерпілих за медичними показаннями в лікувально-профілактичні заклади приймає керівник бригади.
У пункті «Порядок госпіталізації пацієнтів бригадами екстреної (швидкої) медичної допомоги у лікувально-профілактичні установи» говориться, що госпіталізація пацієнтів у зв’язку з невідкладними станами здійснюється цілодобово бригадами екстреної (швидкої) медичної допомоги. Після огляду та надання невідкладної медичної допомоги керівник бригади у разі наявності показань повинен отримати згоду пацієнта (його родичів або законних представників) на госпіталізацію.
Бригада здійснює екстрену госпіталізацію за формою №114/0 (Супровідний листок станції екстреної (швидкої) медичної допомоги), затвердженою МОЗ України, за направленням — ордером на екстрену (планову) госпіталізацію до лікувально-профілактичного закладу. Рішення про спосіб транспортування пацієнта приймає керівник бригади. Протягом усього часу транспортування медичні працівники бригади повинні перебувати поряд із пацієнтом та надавати необхідну невідкладну допомогу. У разі госпіталізації пацієнта в тяжкому стані бригада повинна попередити лікувально-профілактичний заклад, до якого транспортується пацієнт, про орієнтовний час прибуття бригади, попередній діагноз. Кожен пацієнт, доставлений до лікувально-профілактичних закладу бригадою або що звернувся самостійно, підлягає обов’язковому прийому черговим медичним персоналом приймального відділення/відділення невідкладної медичної допомоги незалежно від місця його проживання, реєстрації, наявності чи відсутності документів, що засвідчують особу пацієнта. Керівник бригади повинен чітко та розбірливо заповнити всі пункти форми №114/0, вказавши обсяг наданої допомоги, та передати їх черговому лікарю приймального відділення/відділення невідкладної медичної допомоги.
У разі, якщо пацієнт був оглянутий у приймальному відділенні/відділенні невідкладної медичної допомоги кількома спеціалістами (мультидисциплінарною бригадою), у формі №110/0 вказуються поставлені кожним діагнози та час огляду.
Після того як пацієнта було прийнято до лікувального закладу, керівник бригади повинен негайно повідомити в оперативний відділ (диспетчерську) назву та номер лікарні, назву відділення та час госпіталізації з відповідним записом та номером реєстрації в карті виїзду бригади. У разі відмови від госпіталізації керівник бригади передає дані про відмову від госпіталізації після надання невідкладної медичної допомоги, а у разі відсутності медичних показань для госпіталізації — в оперативний відділ (диспетчерську) підрозділу екстреної (швидкої) медичної допомоги.
Всі ці питання висвітлюються на лекціях, практичних і семінарських заняттях на всіх циклах підвищення кваліфікації лікарів-слухачів і лікарів-інтернів з фаху «Медицина невідкладних станів» (спеціалізація, передатестаційні цикли, цикли тематичного удосконалення і стажування), які проводяться на кафедрі медицини невідкладних станів Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика. Питання виконання наказу МОЗ України №370 розглядалося на з’їзді та науково-практичних конференціях, організованих кафедрою, Науково-практичним центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, станцією екстреної (швидкої) медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва, Київською міською клінічною лікарнею швидкої медичної допомоги, Асоціацією працівників швидкої, невідкладної медичної допомоги та медицини катастроф.

Our journal in
social networks:

Issues Of 2014 Year

Contents Of Issue 5 (41), 2014

Contents Of Issue 4 (40), 2014

Contents Of Issue 2-3 (39), 2014

Other projects of the publishing house «Health of Ukraine»