Завдання кафедри медицини невідкладних станів у виконанні наказу МОЗ України від 28.04.2002 року №283 «Про удосконалення підготовки та підвищення кваліфікації медичних працівників з надання екстреної та невідкладної медичної допомоги»

І.С. Зозуля, А.І. Зозуля, Т.І. Ганджа, О.В. Іващенко, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ

Untitled

 

zavdkaf1.jpgЗ метою поліпшення якості підготовки й підвищення кваліфікації медичних працівників з надання екстреної та невідкладної медичної допомоги у вищих навчальних закладах та закладах післядипломної освіти створено кафедри медицини невідкладних станів та кафедри медицини катастроф або їх поєднання. Кафедру медицини невідкладних станів Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика було створено в березні 1987 року. Кафедра багатопрофільна. Працюють викладачі з різних спеціальностей, які викладають невідкладну неврологію, нейрохірургію, невідкладну кардіологію, хірургію, травматологію, токсикологію, реанімацію та анестезіологію, організацію екстреної медичної допомоги. В наказі МОЗ України №283 вказується, що підвищення кваліфікації лікарів з фаху «Медицина невідкладних станів» станцій екстреної (швидкої) медичної допомоги проводиться не рідше одного разу на 5 років, а цикли тематичного удосконалення, курси інформації та стажування — не рідше одного разу на 3 роки.
На кафедрі проводяться цикли спеціалізації, передатестаційні цикли з медицини невідкладних станів. Проводяться цикли тематичного удосконалення «Актуальні питання медицини невідкладних станів», а також короткотермінові цикли з невідкладної неврології, невідкладної кардіології та реаніматології. Проводяться цикли підвищення кваліфікації для викладачів (короткострокові) кафедр медицини невідкладних станів, а також для викладачів баз стажування.
Навчання здійснюється відповідно до програм та робочих планів, затверджених МОЗ України. Заняття проводяться у вигляді лекцій, практичних та семінарських занять. Практичні заняття обов’язково проходять у відділеннях баз (анестезіології та інтенсивної терапії, інфарктному відділенні з реанімацією, нейрохірургії, токсикології, невідкладної терапії, хірургії, травматології, відділенні невідкладних станів).
Практичні навички — маніпуляції, передбачені для лікарів невідкладних станів, — відпрацьовуються в симуляційному класі на сучасних фантомах, муляжах, які використовуються для моделювання невідкладних станів та відпрацювання практичних навичок з надання медичної допомоги відповідно до міжнародних вимог. Кабінет забезпечено необхідними навчально-методичними посібниками.
Практичні навички відпрацьовуються відповідно до затвердженого переліку маніпуляцій, передбачених для лікарів невідкладних станів (наказ МОЗ України від 28.04.2009 р. №283): забезпечення прохідності дихальних шляхів; ручне очищення порожнини рота та горла; прийом Хеймліка; очищення ротоглотки за допомогою аспіратора; введення повітроводу; введення стравохідного зонда; проведення шлункової аспірації; ендотрахеальна інтубація; санація трахеобронхіального дерева; крікотомія (пункція); трахеотомія; бронхоскопія; плевральний дренаж; дихання «з роту в рот», «з роту в ніс», маска + мішок Амбу з/без О2; ендотрахеальна трубка + дихальний мішок Амбу; ендотрахеальна трубка + апарат; зупинка зовнішньої кровотечі; непрямий масаж серця; механічне здавлення грудної клітки; прямий масаж серця; застосування протишокового одягу; автоматична дефібриляція; дефібриляція; катетеризація центральних вен; електрокардіостимуляція; електроімпульсна терапія (кардіоверсія); загальна седація; інтубація трахеї; ушивання ран; люмбальна пункція; накладання шин; використання фармакологічних препаратів при реанімаційних заходах у дорослих і у дітей; дренування поверхневих абсцесів; допомога при анафілактичних станах; укуси змій; тампонування носової порожнини; парацентез; накладання шийного комірця; проведення транспортної іммобілізації.
Лікарі-інтерни та лікарі-слухачі відпрацьовують практичні навички поряд з висококваліфікованими лікарями в машинах екстреної (швидкої) медичної допомоги.
Кафедра є організатором щорічного проведення науково-практичних конференцій, симпозіумів та з’їздів з актуальних питань медицини невідкладних станів.
На наукові форуми приїздять головні спеціалісти з медицини невідкладних станів, співробітники кафедр медицини невідкладних станів і медицини катастроф (усього 700–800 осіб). Учасники наукових форумів мають можливість виступити з доповідями, бути просто слухачами, отримати науково-методичну літературу та сертифікат.
Кафедра щорічно проводить короткотермінові семінари для спеціалістів центрів екстреної медичної допомоги, станцій екстреної (швидкої) медичної допомоги Київської, Чернігівської, Черкаської областей. Для проведення таких семінарів використовується методика дистанційного навчання.
Кафедра широко використовує дистанційне навчання безпосередньо через наукові журнали «Український медичний часопис», «Мистецтво лікування», «Сімейна медицини», з видачею сертифікату затвердженого взірця з підписом першого проректора — члена-кореспондента НАМН України, професора Ю.П. Вдовиченка і головного редактора журналу.
Лікарі-слухачі, інтерни мають можливість придбати навчально-методичну літературу — підручники, навчально-методичні посібники, методичні рекомендації, інформаційні листи. Тільки за останні роки співробітники кафедри опублікували підручник «Медицина невідкладних станів: швидка і невідкладна медична допомога» (за ред. І.С. Зозулі, 2012); навчально-методичні посібники «Практичні навички з медицини невідкладних станів», «Еталони практичних навичок для лікарів загальної практики — сімейної медицини» (в 2 томах), «Рани: загальні поняття, діагностико-лікувальні підходи на догоспітальному та ранньому госпітальному етапах», «Десмургія на догоспітальному етапі»; монографії «Шляхи оптимізації діагностики та лікування гострого ішемічного інсульту на догоспітальному та ранньому госпітальному етапах», «Клініко-інструментальна характеристика кардіогенного ішемічного інсульту, зумовленого гострим інфарктом міокарда»; словник «Тлумачний словник з медицини невідкладних станів»; методичні рекомендації «Методи здійснення судинного доступу при невідкладних станах на догоспітальному етапі», «Гострі отруєння продуктами горіння: діагностика та невідкладна допомога на догоспітальному та ранньому госпітальному етапах»; інформаційні листи «Використання антидоту при гострих отруєннях чадним газом та іншими продуктами горіння», «Покращення організації медичної допомоги хворим з гострими порушеннями мозкового кровообігу».
В наказі №283 п. 2.11 зазначено: «Забезпечити викладання питань екстреної та невідкладної медичної допомоги на профільних кафедрах науково-педагогічними працівниками, які пройшли курси підвищення кваліфікації у закладах післядипломної освіти і мають сертифікат за фахом «Медицина невідкладних станів». Всі співробітники кафедри мають сертифікат за фахом «Медицина невідкладних станів» і сертифікат лікаря з медицини невідкладних станів вищої кваліфікаційної категорії. Кожні 5 років викладачі кафедри підвищують кваліфікацію з медицини невідкладних станів і згідно зі своєю спеціальністю та поновлюють сертифікат спеціаліста і вищу кваліфікаційну категорію.
Все вищенаведене дає право вважати, що кафедра медицини невідкладних станів НМАПО імені П.Л. Шупика — як головна серед кафедр медицини невідкладних станів — повністю виконує вимоги наказу МОЗ України від 28.04.2009 р. №283 «Про удосконалення підготовки та підвищення кваліфікації медичних працівників з надання екстреної та невідкладної медичної допомоги».
В цьому номері журналу в розділі «Невідкладні стани» авторами з числа співробітників кафедри висвітлено актуальні питання щодо порядку надання екстреної медичної допомоги, а також представлено алгоритми надання допомоги при деяких невідкладних станах.

Our journal in
social networks:

Issues Of 2014 Year

Contents Of Issue 5 (41), 2014

Contents Of Issue 4 (40), 2014

Contents Of Issue 2-3 (39), 2014

Other projects of the publishing house «Health of Ukraine»