Article types: Standards of treatment

ГОСТРЕ ПОРУШЕННЯ МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ. Стандарт надання медичної допомоги при невідкладних станах

Невідкладні стани в медичній практиці вимагають негайного надання медичної допомоги в зв’язку зі значним погіршенням стану хворого чи постраждалого. Від якості та своєчасного надання цієї допомоги залежить здоров’я, а в багатьох випадках – і життя людини.
Знання основ інтенсивної терапії та вміння надати невідкладну допомогу вважається обов’язковим для медичного працівника. Але навіть тривала праця в якості лікаря медицини невідкладних станів не дозволяє накопичити достатню кількість необхідних для цього практичних навичок, враховуючи стрімкий перебіг світового і вітчизняного досвіду надання медичної допомоги при невідкладних станах та катастрофах. В той же час лікар будь-якої спеціальності може потрапити в ситуацію, коли потрібно діяти негайно.
До уваги читачів пропонуємо затверджені наказом МОЗ України № 24 від 17.01.2005 р. «Тимчасові стандарти надання медичної допомоги при невідкладних станах», які, в першу чергу, розраховані на лікарів-спеціалістів медицини невідкладних станів і є нормативним документом, в якому визначаються вимоги до обсягу та рівня професійної підготовки фахівця і надання ним медичної допомоги.

ГОСТРЕ ПОРУШЕННЯ МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ
Стандарт надання медичної допомоги при невідкладних станах
І 60 – І 66

Критерії діагностики:
• огляд (положення, свідомість);
• неврологічний статус;
• артеріальний тиск (АТ);
• дихання;
• електрокардіограма (ЕКГ).
Варіанти діагнозу: геморагічний інсульт – субарахноїдальний крововилив, субдуральна гематома, епідуральна гематома, ішемічний інсульт (тромботичний та нетромботичний). 
Визначити:
• рівень свідомості за шкалою коми Глазго;
• ознаки травми;
• рух і симетрію обличчя;
• розмір та реакцію зіниць;
• порушення чутливості за гемітипом;
• АТ;
• зареєструвати ЕКГ.
1. АТ > 150, знизити на 1/4, від висхідного, в/в:
- магнію сульфат 25% – 10-20мл.
Альтернатива:
- бензогексоній 1 мл на 20 мл ізотонічного розчину NaСІ або клофелін до 1 мл.
2. Судоми
- магнію сульфат 25% – 10 мл в/в;
- сібазон 2-4 мл в/в.
Альтернатива:
- оксібутірат натрію 10-20 мл або тіопентал натрію 0,1-0,2 г у розведенні 1:100 в/в.
3. Набряк головного мозку:
- фуросемід 1% 2-4 мл в/в;
- магнію сульфат 25% 10 мл в/в.
4. Порушення серцевого ритму лікувати за відповідними стандартами (див. у наступних номерах журналу).
5. Нейропротектори:
- пірацетам (до 60 мл на добу)
6. При порушенні дихання – допоміжна вентиляція легень.
Альтернатива:
- інтубація трахеї.
7. Клінічна смерть – за стандартом «Раптова смерть».

Транспортувати в лежачому положенні на боці, щоб запобігти аспірації.
Кожні 5 хвилин спостерігати за показниками життєво важливих функцій.

Our journal in
social networks:

Issues Of 2006 Year

Other projects of the publishing house «Health of Ukraine»