сховати меню

Про журнал

Журнал Гострі та невідкладні стани у практиці лікаря:

Міждисциплінарне видання, на сторінках якого публікується необхідна для лікарів інформація про принципи надання медичної допомоги на догоспітальному етапі, стратегію та тактику лікування в стаціонарі, подальшу реабілітацію пацієнтів як терапевтичного, так і хірургічного профілю в стаціонарі та на амбулаторному етапі.

Теми, що висвітлюються:

 • Анестезіологія та реаніматологія: анестезіологічне забезпечення при різноманітних операційних втручаннях; профілактика та усунення ускладнень під час операцій та в ранній післяопераційний період; аналгезія при різних больових синдромах, серцево-легенева реанімація, ТЕЛА.
 • Інтенсивна терапія:
  • у кардіології (гострий коронарний синдром, гостра серцева недостатність, порушення ритму серця, гіпертонічні кризи, тромбози та емболії, міокардити, раптова смерть);
  • у неврології (інсульт, транзиторні ішемічні атаки, черепно-мозкова травма, судомні синдроми та стани, синкопальні стани);
  • в ендокринології (коматозні стани);
  • в інфектології (тяжкий сепсис, септичний шок, вірусні гепатити, менінгококова інфекція, грип та ін.).
  • при бойовій травмі – догоспітальна допомога, лікування в стаціонарі.
 • Гастроентерологія: гастроезофагеальна хвороба, гастрити, виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки, гострий панкреатит, панкреонекроз, гепатити, гостра печінкова недостатність, печінкова колька та ін.
 • Хірургія та травматологія: диференціальна діагностика хірургічної торакальної та абдомінальної патології, діагностика та лікування внутрішніх кровотеч, травм і політравм, лікування болю, питання сучасної військової хірургії.
 • Реабілітація післяопераційних і кризових станів.

Спеціальний розділ присвячений актуальним питанням інфузійної терапії – «Академія інфузійної терапії». Рубрику веде А.А. Галушко, доцент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО ім. П.Л. Шупика.

Публікуються новітні клінічні рекомендації – європейські, американські та вітчизняні клінічні інструкції та коментарі до них, протоколи діагностики та лікування МОЗ України.

У 2017 році назву журналу було змінено з «Острые и неотложные состояния в практике врача» (ISSN 2311-8652) на  
«Гострі та невідкладні стани у практиці лікаря».

Журнал заснований
в квітні 2006 р.
Періодичність
6 разів на рік
Загальний наклад
12 000
Мови видання
українська, російська
ISSN (print)
2521-1005
ISSN (online)
2521-1013
Передплатний індекс за каталогом «Укрпошти»
95403
Засновник
Ігор Іванченко
Видавець
ТОВ «Інфомедіа ЛТД»
Генеральний директор
Тетяна Артюніна
Свідоцтво про державну реєстрацію
КВ №10775 від 22.12.2005

Редакція може публікувати матеріали, не поділяючи поглядів автора. За достовірність фактів, цитат, імен та інших відомостей відповідають автори. Редакція залишає за собою право редагувати та скорочувати надані матеріали.

Матеріали з позначкою «Р» публікуються на правах реклами. Позначка «Р» використовується для публікацій рекламного характеру, які містять інформацію про медичні лабораторії, послуги медичних клінік, медичну апаратуру тощо, а також про лікарські засоби, які не внесені до переліку заборонених для рекламування.
Публікації з позначкою «I» містять інформацію про лікарські засоби і призначені для медичних і фармацевтичних працівників.

Правовий режим інформації, викладеної в цьому виданні або наданої для розповсюдження на спеціалізованих заходах з медичної тематики, в першу чергу визначається Законом України від 04.04.1996 № 123/96-ВР «Про лікарські засоби». Відповідальність за зміст рекламних та інформаційних матеріалів несуть особи, які подали зазначені матеріали для їх розміщення у виданні.

Повне або часткове відтворення та роз­множення в будь-який спосіб матеріалів, опублікованих у цьому виданні, допускається тільки з письмового дозволу редакції та з посиланням на джерело.

Рукописи не повертаються і не рецензуються.

Наукові консультанти:
Зозуля Іван Савович
д. мед. наук, професор, проректор з наукової роботи та завідувач кафедри медицини невідкладних станів НМАПО імені П.Л. Шупика, м. Київ
Фадєєнко Галина Дмитрівна
д. мед. наук, професор, директор ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України», м. Харків

 

Редакційна рада:

 

Бабак О.Я., м. Харків
Березняков І.Г., м. Харків
Боброва В.І., м. Київ
Бутилін В.Ю., м. Київ
Верткін А.М., м. Москва
Вершигора А.В., м. Київ
Глумчер Ф.С., м. Київ
Денисюк В.І., м. Вінниця
Дзяк Г.В., м. Дніпро
Заболотний Д.І., м. Київ
Іванов Д.Д., м. Київ
Євтушенко С.К., м. Донецьк
Калюжна Л.Д., м. Київ
Кузнєцов В.М., м. Київ
Маньковський Б.М., м. Київ
Міщенко Т.С., м. Харків
Мостовий Ю.М., м. Вінниця
Пархоменко О.М., м. Київ
Перцева Т.О., м. Дніпро
Поворознюк В.В., м. Київ
Радченко В.А., м. Харків
Рощін Г.Г., м. Київ
Снісарь В.І., м. Дніпро
Тронько М.Д., м. Київ
Хилобок-Яковенко Є.В., м. Київ
Цимбалюк В.І., м. Київ
Шуба Н.М., м. Київ
Шунько Є.Є., м. Київ
Яворська В.А., м. Харків
Шеф-редактор
Валентина Пригожа
Медичний редактор
Наталія Купко
Дизайн / верстка
Іван Таран
Алла Калугіна
вул. Світлицького, 35, м. Київ, 04123
Тел./факс: (044) 364-40-29
e-mail:

ТОВ «Інфомедіа ЛТД»
вул. Механізаторів, 2, м. Київ, 03035

код за ЄДРПОУ
38391807
р/р
26004637173800 в ПАТ «УкрСиббанк», м. Київ
МФО
351005