Раздел: Анестезиология

Статьи: 11 – 20 из 28
Сортировать по:
Диклофенак: складова арсеналу анестезіолога

С.М. Бишовець, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ

Место этодолака как противовоспалительного и обезболивающего препарата в ортопедической и хирургической практике
Неврологические осложнения при спинальной анестезии

А.П. Сидоренко, В.Г. Сахарук, А.Ф. Мельник, С.В. Крутой, Киевская областная клиническая больница

Изучение эффективности акупана (нефопама) при комплексном применении для периоперационного обезболивания в урологии

В.И. Черний, Г.И. Ермилов, А.А. Егоров, Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького

Проведення профілактики виникнення постпункційного головного болю
(Клінічне спостереження)

В.Б. Ренькас, І.А. Чорноус, Житомирський військовий госпіталь

Регіонарна анестезія операцій на ключиці

С.М. Бишовець, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ

Стан етіопатогенетичних питань післяопераційної когнітивної дисфункції

С.С. Дубівська, Харківський національний медичний університет

Оптимизация послеоперационного обезболивания в абдоминальной хирургии: место Акупана в послеоперационном обезболивании хирургических пациентов

Н.В. Кабанова, Л.А. Ясногор, Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького

Оцінка клінічної ефективності нового вітчизняного антидеполяризуючого міорелаксанта атракурію бесилату

І.І. Тітов, О.В. Волошинський, І.Р. Кіндяк, І.І. Нестор, Р.Б. Костирко, Івано-Франківський національний медичний університет

Больові синдроми половини обличчя, голови: діагностика та лікування

Р.М. Трош, В.О. Федірко, П.М. Оніщенко, В.В. Гудков, О.М. Лісяний, О.О. Дима, ДУ «Інститут нейрохірургії імені А.П. Ромоданова НАМН України», м. Київ