Обложка - 4  (40)

Номер журнала: 4 (40) ' 2014

Разделы: Медицина неотложных состояний |
Завдання кафедри медицини невідкладних станів у виконанні наказу МОЗ України від 28.04.2002 року №283 «Про удосконалення підготовки та підвищення кваліфікації медичних працівників з надання екстреної та невідкладної медичної допомоги»

І.С. Зозуля, А.І. Зозуля, Т.І. Ганджа, О.В. Іващенко, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ

Разделы: Медицина неотложных состояний |
Практична реалізація наказу МОЗ України від 01.06.2009 року №370 «Про єдину систему надання екстреної медичної допомоги» та «Правил виклику бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги»

І.С. Зозуля, А.І. Зозуля, П.Ф. Набухотний, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ

Разделы: Медицина неотложных состояний |
Невідкладна медична допомога при гіпертонічному кризі

І.С. Зозуля, А.І. Зозуля, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ

Разделы: Медицина неотложных состояний |
Деякі питання щодо лікування епілепсій

І.С. Зозуля, А.Ф. Нечай, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ; Київська міська дитяча клінічна лікарня №1

Разделы: Антибиотикотерапия |
Госпітальні пневмонії: проблемні питання антибактеріальної терапії

О.А. Галушко 1, С.М. Недашківський 1, С.І. Бабак 2, В.В. Юрків 2, 1 Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ; 2 Комунальний заклад Київської обласної ради «Київська обласна клінічна лікарня»

Разделы: Антибиотикотерапия |
Современные подходы к лечению нозокомиальных инфекций
Разделы: Ангиология |
Характеристика церебрального кровотоку у пацієнтів із когнітивною дисфункцією на фоні брадіаритмій

С.М. Стаднік, Військово-медичний клінічний центр Західного регіону, м. Львів

Разделы: Ангиология |
Алгоритм ведения пациентов с резистентной артериальной гипертензией

В.А. Сулимов, А.В. Родионов, Первый московский медицинский университет им. И.М. Сеченова, РФ

Разделы: Аналгезия |
Обезболивание в послеоперационный период

П.С. Зубеев, М.Н. Кудыкин, Нижегородская государственая медицинская академия, г. Нижний Новгород, РФ

Разделы: Ревматология |
Боль в спине. Классификация, диагностика, лечение
Разделы: Ревматология |
Диагностика боли в спине

Р.Г. Есин 1, Л.Р. Кадырова 2, О.Р. Есин 1, М.А. Ситнова 3

Разделы: Интенсивная терапия |
Эффективность инфузионной терапии препаратом Гекотон в клинике ургентной абдоминальной хирургии

Е.Н. Клигуненко, О.В. Кравец, ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»

Разделы: Восстановительная терапия |
Методы электростимуляции в восстановлении двигательных функций после позвоночно-спинномозговой травмы: обзор литературы

А.Н. Белова, С.Н. Балдова, Нижегородский НИИ травматологии и ортопедии, г. Нижний Новгород, РФ

Разделы: Клинический случай |
Описание клинического случая HELLP-синдрома с манифестирующим острым повреждением почек

Ю.Ю. Кобеляцкий 1, Д.П. Яковенко 2, В.Н. Дубина 2, Л.В. Коваленко 2, А.П. Костыря 2, М.Н. Передерий 2, В.В. Пшонка 2,

Поделиться с друзьями: